Qui định

 
Qui định
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 28 Tháng 11 2009 10:58

Các qui định, qui chế liên quan đến trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy hòa và khoa Công nghệ thông tin

Tiêu đề đính kèm:
FileGhi chúKích thước fileLần sửa cuối
Download file này (Dieu le Truong Cao Dang ban hanh theo Thong tu 14-2009-TT-BGDDT.doc)Dieu le truong Cao dang (thong tu 14/2009)_newBan hanh 28/05/09 thay the Quyet dinh 56/2003/QD -BGD-DT 293 Kb11/28/09 11:01
 


Designed by khoa Công nghệ Thông tin - trường CÐCN Tuy Hòa.