Biểu mẫu

 
Biểu mẫu
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 14:33

Nội dung học sinh đi thực tập tốt nghiệp khối trung cấp cần chú ý như sau:

1.  Trong thời gian thực tập phải  báo cáo tiến độ về khoa đúng thời gian qui định (Link mẫu báo cáo  http://www.mediafire.com/?h2kyithebx2793g).

2.  Trình bày báo cáo thực tập phải đúng mẫu của khoa qui định (Link mẫu http://www.mediafire.com/?3ji77o34vfedrp4).

3.  Học sinh tự liên hệ với GV hướng dẫn để làm đề cương và hướng dẫn viết báo cáo cho đạt yêu cầu.

4.  Thời gian thực tập lớp TC mạng máy tính 32 từ ngày 18/3 đến 29/4. Kết thúc đợt thực tập phải nộp lại khoa (hạn chót 30/4) gồm có các nội dung sau:

      a.  Cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp + 1 CD (có chứa nội dung cuốn báo cáo,  chương trình demo và hướng dẫn sử dụng (nếu có))

      b. Phiếu đánh giá nhận xét của cơ quan thực tập ( Đề nghị cơ quan phải bỏ phiếu nhận xét vào phong bì và dán kín)

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP TC MẠNG 32 : http://www.mediafire.com/?9mz4w913e5uhup3 

Cập nhật ngày Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 14:52
 
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 28 Tháng 11 2009 11:06

Các biểu mẫu qui định quy trình các bước thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

Tiêu đề đính kèm:
FileGhi chúKích thước fileLần sửa cuối
Download file này (dutoan (mau-03).doc)Mau du toan kinh phiBieu mau lap ke hoach du toan kinh phi de tai43 Kb11/28/09 11:09
Download file này (NOI QUI, QUI CHE DAO TAO TIN CHI.doc)NOI QUI, QUI CHE DAO TAO TIN CHI.docQuy che dao tao tin chi134 Kb11/19/10 19:30
Download file này (Phieu danh gia (mau-04).doc)Phieu danh giaMau phieu danh gia de tai nghien cuu cap Truong (Khoa)41 Kb11/28/09 11:09
Download file này (Phieu de xuat (mau-01).doc)Phieu de xuat de taiMau phieu de xuat de tai nghien cuu cap Truong (Khoa)26 Kb11/28/09 11:07
Download file này (Phieu gnhiem thu (mau-05).doc)Phieu nghiem thuMau phieu nghiem thu de tai48 Kb11/28/09 11:10
Download file này (thuyet minh de tai (mau-02).doc)Mau thuyet minhQuy dinh bieu mau thuyet minh de tai nghien cuu77 Kb11/28/09 11:08
 


Designed by khoa Công nghệ Thông tin - trường CÐCN Tuy Hòa.