Diem ky nang mem lop CDTIN38,MMT38, CDTIN39, TCTIN39

Designed by khoa Công nghệ Thông tin - trường CÐCN Tuy Hòa.