Kết quả Cuộc thi "Kỹ năng Tin học" tháng 12/2015

 
Kết quả Cuộc thi "Kỹ năng Tin học" tháng 12/2015
Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 07:08

1. Trương Tấn Phát Lớp CĐ MMT38
2. Lê Văn Thành Lớp CĐ Tin38
3. Nguyễn Quang Tân Lớp CĐ MMT38
Chúc mừng các bạn K38!
Những bạn thi tháng này không đạt kết quả cao thì hãy đăng ký tham gia vào tháng sau để đạt kết quả cao hơn và được vào vòng chung kết của cuộc thi này.

 

Designed by khoa Công nghệ Thông tin - trường CÐCN Tuy Hòa.