Thời Khóa Biểu Kỳ II Năm 2014-2015

 
Thời Khóa Biểu Kỳ II Năm 2014-2015
Viết bởi Huỳnh Thị Hiền Vân   
Thứ sáu, 30 Tháng 1 2015 14:20

Thời Khóa Biểu Kỳ II Năm 2014-2015

Tiêu đề đính kèm:
FileGhi chúKích thước fileLần sửa cuối
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_10_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 10 25 Kb04/10/15 07:30
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_11_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 11 25 Kb04/16/15 09:47
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_12_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 12 Nghi Le (tu ngay 27/4 den 3/5/15)  23 Kb04/16/15 10:13
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_13_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 13 31 Kb04/24/15 07:45
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_14_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 14 25 Kb05/07/15 13:52
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_15_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 15 32 Kb05/18/15 07:54
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_16_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 16 23 Kb05/21/15 09:03
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_17_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 17 24 Kb05/29/15 08:05
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_18_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 18 30 Kb06/05/15 10:09
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_19_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 19 24 Kb06/12/15 08:34
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_20_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 20 23 Kb06/19/15 08:09
Download file này (THOI_KHOA_BIEU_TUAN_9_HK2_NH14-15.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 9 23 Kb04/16/15 10:25
Download file này (TKB Tuan 1HK1I.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 1  43 Kb01/30/15 14:26
Download file này (TKB Tuan 2HKII.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 2  44 Kb01/30/15 14:27
Download file này (TKB Tuan 3HK1I.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 3 44 Kb01/30/15 14:26
Download file này (TKB Tuan 4 HK1I.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 4  44 Kb02/26/15 08:30
Download file này (TKB Tuan 5 HK1I.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 5 44 Kb03/06/15 14:35
Download file này (TKB Tuan 6 HK1I.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 6 44 Kb03/13/15 14:38
Download file này (TKB Tuan 7 HK1I.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 7 44 Kb03/20/15 13:36
Download file này (TKB Tuan 8 HK1I.xls)Thoi Khoa Bieu Tuan 8 43 Kb03/28/15 08:00
 

Designed by khoa Công nghệ Thông tin - trường CÐCN Tuy Hòa.