KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phòng 312, dãy A1, Cơ sở 2.

Liên hệ
Địa chỉ:
Đường Nguyễn Hữu Thọ
TP. Tuy Hòa
Tỉnh Phú Yên
Việt Nam

Điện thoại: 057.2211761
http://kcntt.tic.edu.vn

 


Designed by khoa Công nghệ Thông tin - trường CÐCN Tuy Hòa.